Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi, üye olmak suretiyle veya üye olmadan www.cozymini.com web sitesinde yer alan ürünleri satın alan gerçek/tüzel kişi ile web sitesinde bulunan ve online sistemde ALICI’ya sunulan ürünlerin SATICI sıfatıyla tasarımcısı, tedarikçisi veya üreticisi olan ve bilgileri SATICI tarafından düzenlenecek faturada yer alan gerçek/tüzel kişi arasında 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği çerçevesinde aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar uyarınca elektronik ortamda akdedilmiştir.

SATICI:

Unvanı

: Faturada yer almaktadır.

Adresi

: Faturada yer almaktadır.

Telefon

: Faturada yer almaktadır.

Mersis No

: Faturada yer almaktadır

 E-posta

: Faturada yer almaktadır.

ALICI:

Ad-Soyad / Unvan

: Faturada yer almaktadır.

Adresi

: Faturada yer almaktadır.

Telefon

: Faturada yer almaktadır.

E-posta

: Faturada yer almaktadır.

ARACI HİZMET SAĞLAYICI:

Unvanı

:  UĞUR MÜHENDİSLİK TİC.LTD.ŞTİ

Adresi

:  İNÖNÜ MAH. 8. SOK. 88/A AKHİSAR, MANİSA

Telefon

:  02364144075

E-posta

info@cozymini.com

Yukarıda belirtilen fatura bilgilerinin farklı kişi(ler)e ait olması durumunda, ALICI tarafından verilen ve onaylanan tüm bilgilerden sipariş talebinde bulunan ALICI sorumlu olacaktır.

ALICI, verdiği bilgilerin doğru ve kendisine ait olduğunu kabul ve beyan etmektedir.

 1. TANIMLAR

Alıcı    : Üye olmak suretiyle veya üye olmadan www.cozymini.com web sitesinde yer alan ürünleri satın alan gerçek/tüzel kişiyi, Satıcı : www.cozymini.com web sitesinde bulunan ve online sistemde ALICI’ya sunulan ürünlerin tasarımcısı, tedarikçisi veya üreticisi olan ve bilgileri faturada yer alan gerçek/tüzel kişiyi,

Sağlayıcı    : SATICI’nın ürün ve hizmet sunduğu www.cozymini.com adlı web sitesini sağlayan ve aracı hizmet sağlayıcısı olan, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin tarafı olmayan :  UĞUR MÜHENDİSLİK TİC.LTD.ŞTİ unvanlı, İNÖNÜ MAH. 8. SOK. 88/A AKHİSAR, MANİSA adresinde mukim Aracı Hizmet Sağlayıcısı tüzel kişiyi,

Sözleşme     : ALICI ve SATICI arasında akdedilen Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni,

Web Sitesi    : SAĞLAYICI’ya ait www.cozymini.com adlı web sitesini,

Ürün      : Her birinin özellikleri Web Sitesi üzerinde belirtilen, SATICI tarafından tasarlanmış, üretilmiş veya tedarik edilmiş olan ve Web Sitesi’nde satışa sunulan ürün(ler)i,

Fatura     : SATICI tarafından düzenlenen ve Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını teşkil eden faturayı,

Kanun     : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

Yönetmelik      : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni

ifade eder.

 

 1. SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Sözleşme’nin konusu ve kapsamı, ALICI’nın SATICI tarafından tasarımlanan, tedarik edilen ve/veya üretilen Ürün’lerin Web Sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini yaptığı, temel nitelikleri ve fiyatı Web Sitesi üzerinde ve faturada yer alan Ürün’ün satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 1. ALICI’NIN ÖN BİLGİLENDİRİLMESİ

4.1. Alıcı, SAĞLAYICI’nın unvanı, açık adresi, telefon numarası ve diğer iletişim bilgileri, mersis numarası, Sözleşme konusu malın temel nitelikleri, vergiler dâhil olmak üzere satış fiyatı, ödeme sekli ve planı, teslimat şekli, teslimat koşulları ve masrafları vb. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ile CAYMA hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, CAYMA hakkının kullanılması durumunda Ürün’ün ALICI tarafından hangi şekilde geri gönderileceği, bedel iadesinin hangi usul çerçevesinde ALICI’ya gerçekleştirileceği, CAYMA hakkının hangi durum ve şartlarda Kanun ve Yönetmelik hükümleri ile diğer şartlar gereği kullanılamayacağı, ALICI’ya ait şikayet, talep, öneri ve diğer destek taleplerinin iletilebileceği iletişim kanalları ve herhangi bir uyuşmazlığın ortaya çıkması durumunda ALICI tarafından başvurulabilecek yetkili merciler ile yasal yollar konusunda açık, anlaşılır ve Web Sitesi’nde Kanun ve Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde Ön Bilgilendirme Formu aracılığıyla bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında Ürün siparişi verdiğini işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

4.2. ALICI, Web Sitesi üzerinden sipariş öncesinde bilgilerine sunulan Ön Bilgilendirme Formu’nun, paylaşmış olduğu e-posta adresine ya da iletişim numarasına gönderildiğini teyit etmektedir.

 

 1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN’ÜN TEMEL NİTELİKLERİ, FİYATI VE TESLİMAT BİLGİLERİ

5.1. Malın/Ürün/Ürünlerin temel nitelikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) www.cozymini.com internet sitesinde yer almaktadır.

5.2. İnternet sitesinde ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve indirimler ile diğer sair promosyon ve kampanyalar güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir.

5.3. Sözleşme konusu mal ve/veya hizmetin tüm vergiler dahil toplam fiyatı, varsa tüm kargo, teslim ve benzeri ek masraflar, ödeme, teslimat, ifaya ilişkin bilgiler ile varsa bunlara ilişkin taahhütler sipariş aşamasında www.cozymini.com internet sitesinde yer almakta ve ALICI’nın bilgilerine Sözleşme’nin kurulması aşamasından öncesinde sunulmakta olup, ayrıca SATICI tarafından ürünün satın alınma tarihinden itibaren yedi gün içerisinde düzenlenecek faturada da işbu bilgiler yer alacaktır. SATICI veya SAĞLAYICI tarafından yapılan indirimler, kuponlar ve sair diğer kampanyalar satış fiyatına yansıtılacaktır.

 

 Ürün Açıklaması

Adet

Birim Fiyatı

Ara Toplam (KDV Dahil)

Kargo Tutarı

Toplam :

 

ÜRÜN AÇIKLAMASI 

Adet

www.cozymini.com internet sitesi üzerinde ve faturada yer almaktadır.

Peşin Fiyatı

www.cozymini.com internet sitesi üzerinde ve faturada yer almaktadır.

Vadeli Fiyatı

www.cozymini.com internet sitesi üzerinde ve faturada yer almaktadır.

Ara Toplam (KDV Dahil)

www.cozymini.com internet sitesi üzerinde ve faturada yer almaktadır.

 

TESLİMAT

Teslimat Adresi

: ALICI tarafından bildirilen adrestir.

Teslim Edilecek Kişi

: ALICI tarafından bildirilen kişidir.

Fatura Adresi

: Faturada yer almaktadır.

Sipariş Tarihi 

almaktadır

www.cozymini.com internet sitesi üzerinde ve faturada yer

Teslim Şekli

: SATICI tarafından anlaşmalı kargo firması aracılığıyla.

   

 1. GENEL HÜKÜMLER

6.1. İşbu Sözleşme, Kanun ve Yönetmelik hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları, Sözleşme kapsamında Kanun ve Yönetmelik’ten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

6.2. İşbu Sözleşme’nin akdedilmesi tarafların ayrı ayrı SAĞLAYICI ile akdetmiş oldukları Web Sitesi üyelik sözleşmelerinin hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup taraflar işbu Sözleşme konusu Ürün satışında SAĞLAYICI’nın herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve Sözleşme kapsamında tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler.6.3.ALICI, Web Sitesi’nden aldığı Ürün’ün bedelini, işbu Sözleşme’de belirtilen ödeme yöntemi ile ödeyecek olup, bu ödemeler için SATICI, satışını gerçekleştirmiş tüm Ürün’ler için Ürün’ün satın alınma tarihinden itibaren yedi günlük süreler içinde toplu olarak faturalandıracaktır. SAĞLAYICI’nın bu faturalandırma işlemlerinde herhangi bir rolü bulunmamakta olup SAĞLAYICI, bu noktada oluşabilecek olan zararlar ve/veya hak kayıplarından sorumlu tutulmayacaktır.

6.4. İşbu Sözleşme’nin 5.3. maddesine göre düzenlenmiş olan Fatura, Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır. ALICI ile bu maddeye göre adına Fatura düzenlenen kişi aynı kişi olmalıdır.

6.5. SAĞLAYICI, ALICI’nın vermiş olduğu bilgilerin gerçekle örtüşmediğini tespit etmesi halinde siparişi durdurma hakkını saklı tutar ve ALICI’nın paylaşmış olduğu telefon, e- mail adreslerinden ALICI’ya ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe koyulmasını 15 (on beş) gün süreyle dondurur. ALICI’nın bu süre zarfında SAĞLAYICI ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde ALICI’dan herhangi bir cevap alınamazsa SATICI, siparişi iptal edebilir.

6.6. Sözleşme ALICI tarafından onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, ALICI’nın SATICI’dan satın almış olduğu Ürün’ün ALICI’ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Ürün, ALICI'nın sipariş formunda belirtmiş olduğu adreste bulunan kişi/kişilere teslim edilecektir.

6.7. SATICI, Sözleşme konusu Ürün’ün Kanun, Yönetmelik ve diğer yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun şekilde ve varsa garanti belgeleri, sertifikaları ve kullanım kılavuzları ile ALICI’ya teslim edilmesinden sorumludur. SATICI, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya mümkün olan en kısa sürede bildirmekle yükümlüdür. Sözleşme konusu Ürün, ALICI’dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. SAĞLAYICI, satış şartlarından, teslim şartlarından, ödemenin zamanında ve tam yapılmış olmasından, Ürün’deki ayıplardan sorumlu değildir.

6.8. Ürün’ün teslimat masrafları ALICI’ya aittir. SATICI, Web Sitesi’nde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafları SATICI’ya ait olacaktır. Ürün, SATICI’nın stokunun müsait olması ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. SATICI, Ürün’ü ALICI tarafından sipariş verilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle ALICI tarafından Ürün bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI Ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

6.9. ALICI, Web Sitesi’nde yer alan Sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin olarak ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

6.10. ALICI, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce SATICI tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dâhil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

6.11. ALICI, Sözleşme konusu Ürün’ü teslim almadan önce muayene edecektir. Tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Ürün’ü kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. ALICI tarafından kargo şirketi görevlisinden teslim alınan Ürün’ün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Ürün’ün sorumluluğu ve hasarlar ALICI’ya aittir.

6.12. Ürün’ün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun Ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI 3 (üç) gün içerisinde başka bir kredi kartı ile Ürün bedelini ödeyeceğini taahhüt etmektedir. ALICI, kendisine teslim edilen Ürün bedelini başka bir kredi kartı ile ödememesi durumunda, Ürün’ü yine 3 (üç) gün içinde SATICI’ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri ALICI’ya aittir. ALICI’nın işbu yükümlülükleri yerine getirmemesi durumunda SAĞLAYICI ve/veya SATICI’nın doğabilecek her türlü doğrudan veya dolaylı zararlarını tazmin edeceğini kabul ve beyan eder.

6.13. ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilecek olup, doğacak masraflar ve vekalet ücreti ALICI’dan talep edilebilecek ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın ve/veya SAĞLAYICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul ve beyan eder.

6.14. SATICI, her türlü yasal mevzuat hükümlerine ve ilgili kuruluşlar tarafından yayımlanan ilke ve kurallara uymakla yükümlüdür ve satışı yasal olan ürünler Web Sitesi üzerinden sunulacaktır. SATICI tarafından satışı hukuka aykırı ürünlerin veya hizmetlerin sunulduğunun tespiti halinde, SATICI’nın Web Sitesi’ni kullanımı tamamen durdurulacaktır. İşbu hükmün ihlali halinde SATICI, SAĞLAYICI’nın, ALICI’nın ve diğer üçüncü kişilerin uğrayacağı her türlü zararlardan münferiden sorumlu olacaktır. ALICI ve/veya SATICI, böyle bir halde SAĞLAYICI’ya karşı herhangi bir talep ileri sürmeyeceğini ve SAĞLAYICI’nın hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını beyan ve kabul ederler.

6.15. İşbu Web Sitesi’nin tasarımı ve işbu Web Sitesi’nde yayınlanan tüm görseller de dâhil olmak üzere tüm içerik SAĞLAYICI’nın telif hakkı koruması altında olup, SAĞLAYICI’nın yazılı izni olmaksızın kopyalanamaz, çoğaltılamaz, hiçbir formatta dağıtılamaz, yayınlanamaz ve sair şekilde kullanılamaz.

6.16. ALICI, her türlü şikayet, talep, öneri ve diğer destek taleplerini info@cozymini.com e-posta adresine göndereceği yazılı bildirim ile SAĞLAYICI’ya iletebilecektir. İşbu e-posta adresi aracılığıyla iletişim kurulabilmesinin yanında, ayrıca www.cozymini.com internet sitesinde yer alan canlı destek hattı ALICI’ya hizmet vermektedir.

6.17. SAĞLAYICI’nın ve Web Sitesi’nin hizmetleri bankacılık veya ödeme sistemi hizmeti değildir. Ödemeler Türk Lirası, Amerikan Doları, Euro para birimlerinden herhangi biriyle veya hepsiyle veya aralarından ikisiyle tanımlanabilir. PaYU ve/veya Iyzico kanalı ile gerçekleştirilecek olan ödemelerin, online (gerçek zamanlı) olarak işleme alınacağı kabul edilmektedir, bu konuda SAĞLAYICI’nın hiçbir sorumluluğu yoktur.

6.18. SAĞLAYICI, Web Sitesi’nin kesintisiz veya her türlü hatadan ari biçimde çalışmasını, Web Sitesi’nin verdiği hizmetlerin sübjektif ALICI beklentilerini karşılayacağı garantisini vermez ve bu gibi hususlardan ötürü sorumlu tutulamaz.

6.19. İşbu şartlar çerçevesinde Web Sitesi’nde SAĞLAYICI tarafından sunulan tüm hizmetler sebepsiz olarak ve herhangi bir fesih öneli verme zorunluluğu olmaksızın sonlandırılabilir.

6.20. SAĞLAYICI, Web Sitesi’nin sistem, yazılım ve sair teknik şartları ile ilgili endüstri standartlarına uygun tüm tedbirleri almıştır. Buna rağmen işbu Web Sitesi’nin herhangi bir Alıcı tarafından kasten istismar edilmesinden kaynaklanan hiçbir sonuçtan SAĞLAYICI sorumlu tutulamaz.

6.21. SAĞLAYICI, Web Sitesi üzerinden ödeme imkânı sağlamak için, ödemenin yapıldığı tarihte güvenli şekilde elektronik ticaret endüstrisinde kullanılan ödeme araçlarının herhangi birini veya hepsini kullanabilir.

6.22. SAĞLAYICI, Web Sitesi’ni kullanan alıcılar tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değ

 

 1. CAYMA HAKKI

Kanun ve Yönetmelik ilgili hükümleri uyarınca ALICI, aşağıda belirtilen şartlar dahilinde sipariş konusu ürünün teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde cayma hakkını kullanabilecektir.

 

ALICI TARAFINDAN CAYMA HAKKININ KULLANILMASI HALİ

 1. ALICI tarafından cayma hakkının kullandığına ilişkin bildirimin info@cozymini.com e-posta adresi üzerinden gönderilecek yazılı bildirim ile SAĞLAYICI’ya yöneltildiği tarihten itibaren 10 gün içerisinde ürünün SATICI veya SAĞLAYICI’ya ya da yetkilendirmiş olunan kişiye geri gönderilmesi zorunludur.
 2. ALICI, ürünün kargo firmasına iade edilmesinden sonra kargo firması tarafından kendisine verilen gönderi kodunu info@cozymini.com e-posta adresine gönderecektir.
 3. ALICI tarafından iade edilecek ürünlerin varsa kutusu, ambalajı, standart aksesuarları ve ürünle birlikte hediye edilen diğer ürünlerin eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
 4. ALICI tarafından verilen siparişlerin iptali ve ürün bedelinin iadesi, cayma hakkı bildiriminin info@cozymini.com e-posta adresine ulaşmasından itibaren 14 gün içerisinde, ödemenin gerçekleştirildiği şekilde yapılacaktır.
 5. İade kargo bedeli SATICI’ya aittir. Ürün ile beraber iade edilecek olan faturanın iade bölümü doldurularak ve ALICI tarafından imzalanarak iade edilmesi gerekmektedir.

 

CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER 

 1. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya SAĞLAYICI’nın kontrolünde olmayan ürün veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 2. ALICI’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünlere ilişkin sözleşmeler.
 3. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek ürünlerin teslimine ilişkin sözleşmeler.
 4. Satışa sunulandan farklı olarak üzerinde değişiklik yapılan (Örneğin bileklik ölçüsü sitede sunulandan farklı üretilen) ürünler.
 5. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 6. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
 7. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
 8. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 9. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
 10. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.
 11. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

ALICI, şikayet ve itirazları konusunda başvurularını, aşağıda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:

 1. Büyükşehir statüsünde olan illerde değeri 7 bin 550 liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri,
 2. Büyükşehir statüsünde olan illerde değeri 7 bin 550 ile 11 bin 330 lira arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,
 3. Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde ve bağlı ilçelerde değeri 11 bin 330 liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri.
 1. MÜCBİR SEBEP

Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı veya teslimatı engelleyen ve/veya zorlaştıran hava şartları, ulaşım yollarının kesilmesi durumlarında, COVID-19 pandemisi veya ileride ortaya çıkabilecek diğer salgın hastalıklar sebebiyle ilgili idari kurum ve kuruluşlar tarafından alınacak tedbirler kapsamında tedarik zincirinde meydana gelebilecek aksaklık hallerinde ve Ürün’ün teslimatını etkileyen diğer sair koşullarda, SATICI veya SAĞLAYICI’nın bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde ALICI’ya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirim yapılacaktır. ALICI, işbu bildirimin ardından mevcut koşulları kabul ederek ürünün teslimatını bekleyebileceği gibi siparişi iptal edebilecektir. Siparişin iptal edilmesi durumunda, varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeler, bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde iade edilecektir.

 1. DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme hükümleri gereğince taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, Kanun’da ve diğer ilgili yasal mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-posta adresi aracılığıyla yapılacaktır. ALICI, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda SATICI’nın ve SAĞLAYICI’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini, bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi çerçevesinde delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1.   YÜRÜRLÜK

11 (on bir) maddeden oluşan işbu Sözleşme, taraflarca okunarak, ALICI tarafından elektronik ortamda Ön Bilgilendirme Formu ile birlikte onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.